NYHET – NYHET – NYHET – NYHET – NYHET

 

Denna Bok kommer att ge dig vägledning med hjälp av exempel för hela biodlingsåret. I varje kapitel hänvisas det till de olika situationer som uppstår i de olika arbetsmomenten när man arbetar tillsammans med skol- och barngrupper. Det finns åldersrekommendationer samt särskilda tips om eventuella farliga situationer som kan komma att uppstå när man sköter bin med barn. Det finns tips om bin- och arbetsmaterial som passar till skol- och barngrupper. I slut av boken finner du nya utbildnings-, pyssel-och lekideer för regniga dagar och för vinterhalvåret.

Om författeren:

Undine Westphal, född 1966, mamma till tre barn, hängiven biodlare. Hon undervisar, om bin och i biologi i grundskolan och på mellanstadiet. Undine Westphal sköter även skolbigården i grundskolan i Bergstedt/Tyskland, hon grundade skolbigården år 2009. Därutöver är hon författare till utbildningsböckerna: "Die Schulimkerei" och "Frauenpower am Bienenstock"

 

Beställning: undine@noergelsen.de Pris: 25,95 € med frakt 3,70 €